SECRETELE PERSOANEI CARE ESTE ÎN SUFERINŢĂ SI TOTUSI ARE BUCURIE

SITUAŢIA APOSTOLULUI PAVEL
1:7 în lanţuri; 1:13- pus în lanţuri; 3:2 biserica pe care el a plantat-o era atacată de Iudei care erau vrăjmaşi crucii lui Hristos; 4.14 se alfă în strîmtorare
Ce înseamnă aceasta? Imaginaţi-vă că aveţi copii acasă, Iar dumneavostră sînteţi legat, închis departe de casă. Şi aflaţi că copii sînt vizitaţi de unele persoane care le spun minciuni, îi îndepărtează de credinţa în Hristos. Cum ar fi durerea aceia foare mare nu-i aşa?
Şi totuşi în aceste condiţii Pavel repetă cel mai des decît în orice epistolă cuvîntul „bucuraţi-vă”
Cum de a fost posibil aceasta? Care era secretul lui? Ce principii de viaţă avea care îl ajuta să păstreze optimismul şi clarviziunea într-o situaţie atît de stresantă?
Să vedem în continuare SECRETELE APOSTOLULUI PAVEL

1. APOSTOLUL PAVEL ERA ÎNCREDINŢAT CĂ ACELA CARE A ÎNCEPUT ACESTĂ BUNĂ LUCRARE O VA ISPRĂVI PÎNĂ ÎN ZIUA LUI HRISTOS
Argumentare: Filipeni 1: 6. Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Cristos
Explicaţie:
Ilustrare:
Aplicare:
2. PENTRU PAVEL A TRĂI ESTE CRISTOS ŞI A MURI ESTE UN CÂŞTIG.
Argumentare: Filipeni 1: 21. Căci pentru mine a trăi este Cristos şi a muri este un câştig.
Explicaţie:
Ilustrare:
Aplicare:
3. APOSTOLUL PAVEL SE UITĂ NU LA FOLOASELE LUI, CI ŞI LA FOLOASELE ALTORA
Argumentare: Filipeni 2:4. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.
Explicaţie:
Ilustrare:
Aplicare:
4. APOSTOLUL PAVEL CONSIDERĂ TOATE CA UN GUNOI , CA SĂ CÎŞTIGE PE HRISTOS
Argumentare: Filipeni 3:7. Dar lucrurile, care pentru mine erau câştiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Cristos. 8. Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Cristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Cristos, 9. şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Cristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă.
Explicaţie:
Ilustrare:
Aplicare:

5. APOSTOLUL PAVEL UITĂ CE ESTE ÎN URMA LUI ŞI ALEARGĂ SPRE ŢINTĂ PENTRU PREMIUL CHEMĂRII CEREŞTI
Argumentare: Filipeni 3: 13. Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea, şi aruncându-mă spre ce este înainte,
14. alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Cristos Isus.
Explicaţie:
Ilustrare:
Aplicare:
6. APOSTOLUL PAVEL POATE TOTUL ÎN HRISTOS CARE ÎL ÎNTĂREŞTE
Argumentare: Filipeni 4: 13 Pot totul în Cristos, care mă întăreşte.
Explicaţie:
Ilustrare:
Aplicare:

REZULTATELE:
Filipenii iau parte la Evanghelie 1:5
Hristos este propovăduit 1.18

Anunțuri
Published in: on 01/28/2009 at 11:31  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , ,

CE ADUCE BUCURIE UNUI CRESTIN CARE ESTE ÎN SUFERINŢĂ?

1. O PERSOANĂ CARE ESTE ÎN SUFERINŢĂ SE BUCURĂ CÎND ALŢII CONSTANT IAU PARTE LA EVANGHELIE
Argument: Filipeni 1: 4. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie
5. pentru partea, pe care o luaţi la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum.
Explicaţie:
Ilustraţie:
Aplicare:

2. O PERSOANĂ CARE ESTE ÎN SUFERINŢĂ SE BUCURĂ CÎND HRISTOS ESTE PROPOVĂDUIT
Argument: Filipeni 1: 18. Ce ne pasă? Oricum: fie de ochii lumii, fie din toată inima, Cristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta şi mă voi bucura
Explicaţie:
Ilustraţie:
Aplicare:

3. O PERSOANĂ CARE ESTE ÎN SUFERINŢĂ SE BUCURĂ CÎND COPII ÎN DOMNUL AU O SIMŢIRE, O DRAGOSTE , UN SUFLET ŞI UN GÎND.
Argument: Filipeni 2: 2. faceţi-mi bucuria deplină, şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând.
Explicaţie:
Ilustraţie:
Aplicare:
4. O PERSOANĂ CARE ESTE ÎN SUFERINŢĂ SE BUCURĂ CÎND ARE POSIBILITATEA DE A SE JERTFI PENTRU ALŢII
Argument: Filipeni 2: 17. Şi chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa şi slujba credinţei voastre, eu mă bucur şi mă bucur cu voi toţi.
Explicaţie:
Ilustraţie:
Aplicare:

Published in: on 01/28/2009 at 11:27  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , ,

ATITUDINEA APOSTOLULUI PAVEL FAŢĂ DE PERSOANELE CARE I-A NĂSCUT ÎN HRISTOS

1. APOSTOLUL PAVEL SE RUGA PENTRU TOŢI CU BUCURIE PENTRU PARTEA PE CARE O IAU LA EVANGHELIE
Argumentare: Filipeni 1: 4. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie
5. pentru partea, pe care o luaţi la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum.
Explicaţie:
Ilustrare:
Aplicare:

2. APOSTOLUL PAVEL ÎI POARTĂ ÎN INIMA LUI
Argumentare: Filipeni 1: 7. Este drept să gândesc astfel despre voi toţi, fiindcă vă port în inima mea, întrucât, atât în lanţurile mele cât şi în apărarea şi întărirea Evangheliei, voi sunteţi toţi părtaşi aceluiaşi har.
Explicaţie:
Ilustrare:
Aplicare:

3. APOSTOLUL PAVEL ÎI IUBEŞTE PE TOŢI CU O DRAGOSTE NESPUSĂ ÎN HRISTOS
Argumentare: Filipeni 1: 8. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă în Isus Cristos.
Explicaţie:
Ilustrare:
Aplicare:

4. APOSTOLUL PAVEL ÎI SFĂTUIE SĂ CREASCĂ ÎN CUNOŞTINŢĂ ŞI ORICE PRICEPERE PENTRU CA :
a) SĂ POATĂ DEOSEBI LUCRURILE ALESE;
b) SĂ FIE CURAŢI,
c) SĂ NU SE POTICNEASCĂ;
d) SĂ FIE PLINI DE ROADA NEPRIHĂNIRII
Argumentare: Filipeni 1: 9. Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere, 10. ca să deosebiţi lucrurile alese, pentru ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Cristos, 11. plini de roada neprihănirii, prin Isus Cristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu.
Explicaţie:
Ilustrare:
Aplicare:

Published in: on 01/28/2009 at 11:25  Lasă un comentariu  

De ce s-a nascut Domnul Isus?

1. ISUS A VENIT CA SĂ MĂRTURISESC DESPRE ADEVĂR
ARGUMENT: Ioan 18:37 (Whole Chapter)
,,Atunci un Împărat tot eşti!„ I -a zis Pilat. ,,Da„, a răspuns Isus. ,,Eu sînt Împărat. Eu pentru aceasta M’am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.„
EXPLICARE:
ILUSTRARE:
APLICARE:

2. ISUS S-A NĂSCUT CA SĂ RĂSCUMPERE PE CEI CE ERAU SUB LEGE
ARGUMENT: Galateni 4:4
Dar cînd a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimes pe Fiul Său, născut din femeie, născut supt Lege, 5. ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.
EXPLICARE:
ILUSTRARE:
APLICARE:

3. ISUS S-A NĂSCUT CA PENTRU CA SĂ CĂPĂTĂM ÎNFIEREA
ARGUMENT: Galateni 4:4
Dar cînd a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimes pe Fiul Său, născut din femeie, născut supt Lege, 5. ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.
EXPLICARE: Pentr aînfia un copil, e necesar de preyentat multe acte. O condiţie este ca cei care înfiază să aibă spaţiul locative. Fără spaţiu locative nu-ţi permite sa înfiezi copii . Biblia argumentează că Dumnezeu are spaţiu locative pe care ni-l pregăteşte de 2000 de ani. Ioan 14.6 În 6 zile zile a creat acest pămînt atît de minunat, dar în 2000 de ani!?
ILUSTRARE:
APLICARE:

4. EL A VENIT ASTFEL SĂ ADUCĂ VESTEA BUNĂ A PĂCII VOUĂ CELOR CE ERAŢI DEPARTE, ŞI PACE CELOR CE ERAU APROAPE.
ARGUMENT: Efeseni 2:17 (Whole Chapter)
El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape.
EXPLICARE: Aceasta înseamnă că oamenii erau vrăjmaşi şi nepăsători faţă de Dumnezeu.
ILUSTRARE: Cînd 2 ţări sînt în război, nu se ajută , ci cel puţin în parte atacă mai agresiv ca alta. Însă Dumnezeu are un character atît de minunat că îţi face bine chiar şi atunci cînd îl înjuri, eşti neppăsător. El trimite soare, ploaie, face să crească ceia ce mănînci în fiecare zi.
APLICARE: Nu rămînea rece faţă de Dumnezeu. Acceptă să te împaci cu El. Nu te gîndi la prietenii tăi. Gîndeşte-te la sufletul tău. Dacă nu te împaci cu El, dacă nu asculţi de Dumnezeu acum cît eşti pe pămînt nici o rugăciune rostită de altcineva după ce tu mori nu va conta.

5. HRISTOS ISUS A VENIT ÎN LUME CA SĂ MÎNTUIASCĂ PE CEI PĂCĂTOŞI
ARGUMENT: 1 Timotei 1:15 (Whole Chapter)
O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvîntul, care zice: ,,Hristos Isus a venit în lume ca să mîntuiască pe cei păcătoşi„, dintre cari cel dintîi sînt eu.
EXPLICARE: De mic copil am auzit cuvîntul “păcaătos”. Dar el folosit pentru animale si persoane slabe fizic. Biblia foloseşte cu alt înţeles cuvîntul păcătos. Falimentar, bun de nimic, greşit.
Toţi mergeam în direcţie greşită. Dar Isus a venit ca să ne arate direcţia corectă. El a zis. Eu sînt Lumina Lumii. Adică veniţi după Mine, urmaţi-mă pe Mine şi veţi merge correct.
ILUSTRARE: G. Bush a afirmat că regretful său este că a invadat Iracul. Oamneii iau decizii greşite. Merg greşit. Isus a venit să ne redirecţioneze.
APLICARE: Ascultă de Isus. Priveşte la viaţa ta. Ai atîtea probleme care nu ar fi fost dacă ai fi ascultat de Isus. Lasă-te condus , direcţionat de Domnul Isus. Cum ? Citeşte Biblia şi El prin Duhul Lui Cel Sfînt îţi va vorbi în mintea t ace să faci. La ce obiceiuri să renunţi.

6. DOMNUL ISUS A VENIT, ŞI NE-A DAT PRICEPERE SĂ CUNOAŞTEM PE CELCE ESTE ADEVĂRAT
ARGUMENT: 1 Ioan 5:20 (Whole Chapter)
Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit, şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Celce este adevărat. Şi noi sîntem în Celce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa vecinică.
EXPLICARE: Mulţi oameni se pretend a fi cineva. Dar aceasta e pentru cîteva zile. După cel cunoşti mai bine îţi schibi părerea cu privire la el. Nu-I aşa? Dar Domnul Isus a venit să ne facă cunăştinţă cu Cel care este aşa cum este, cu Cel care este adevărat. Dumnezeu care te iubeşte şi doreşte să te ajute.
ILUSTRARE:
APLICARE:

Published in: on 12/24/2008 at 09:04  Lasă un comentariu  
Tags: , , ,

CUM SĂ TE PORŢI CU PERSOANELE DE CURÎND NĂSCUTE DIN NOU?

1. ATITUDINEA
1.1 PLINI DE ÎNCREDERE ÎN DUMNEZEU INDIFERENT DE „EŞECURI”
1 Tesaloniceni 2: 2. După ce am suferit şi am fost batjocoriţi în Filipi, cum ştiţi, am venit plini de încredere în Dumnezeul nostru, să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte.
EXPLICAŢIE:
ILUSTRAŢIE:
APLICARE:

1.2 VORBIND ÎN AŞA FEL CA SĂ PLACI LUI DUMNEZEU ŞI NU OAMENILOR
1 Tesaloniceni 2:4. Ci, fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredinţeze Evanghelia, căutăm să vorbim aşa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima.
EXPLICAŢIE:
ILUSTRAŢIE:
APLICARE:

2. COMPORTAMENTUL
2.1 BLÎND CA O DOICĂ CE-ŞI CREŞTE CU DRAG COPII
1 Tesaloniceni 2:7. Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-şi creşte cu drag copiii.
EXPLICAŢIE:
ILUSTRAŢIE:
APLICARE:

2.2 SFÎNT, DREPT, FĂRĂ GREŞELI
1 Tesaloniceni 2:10. Voi sunteţi martori, şi Dumnezeu de asemenea, că am avut o purtare sfântă, dreaptă şi fără prihană faţă de voi, care credeţi.
SFÎNT pus deoparte.

DREPT Fii corect. Mai mult ca tine probabil, cel  născut din Duh  de curînd are un cîntar mult mai exact şi mai sensibil faţă de ceia ce este corect sau ce este incorect.
FĂRĂ GREŞELI Unele greşeli sînt imposibil de evitat. După cum spune Scriptura „toţi greşim în multe feluri”, însă sînt unele greşeli care dacă sînt comise conştient  pentru mulţi ani vor paraliza  viaţa cuiva.

ILUSTRARE:

APLICARE:

2.3 NEPĂRTINITOR: CA UN TATĂ CU COPIII LUI.
Sfătuie ca un tată, încurajează ca un tată, aduce dovezi ca un tată.
1 Tesaloniceni 2:11. Ştiţi iarăşi că am fost pentru fiecare din voi, ca un tată cu copiii lui: vă sfătuiam, vă mângâiam şi vă adeveream (a aduce argumente, dovezi)
EXPLICAŢIE:
ILUSTRAŢIE:
APLICARE:

2.4 ESTE EXEMPLU DE COMPORTAMENT MOTIVAT DE ÎNTREBAREA: „DOAMNE ÎŢI PLACE CE ŞI CUM FAC?”
1 Tesaloniceni 4:1. Încolo, fraţilor, fiindcă aţi învăţat de la noi cum să vă purtaţi şi să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, şi aşa şi faceţi, vă rugăm, şi vă îndemnăm în Numele Domnului Isus, să sporiţi tot mai mult în privinţa aceasta.
EXPLICAŢIE:
ILUSTRAŢIE:
APLICARE:

3. SENTIMENTE
3.1 IUBIND, FIIND GATA SĂ-ŢI DAI ŞI VIAŢA PENTRU EI
1 Tesaloniceni 2:8. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar şi viaţa noastră, atât de scumpi ne ajunseserăţi.
EXPLICAŢIE:
ILUSTRAŢIE:
APLICARE:

3.2 DOREŞTI FOARTE MULT SĂ VEZI PERSOANA RESPECTIVĂ
1 Tesaloniceni 2:17. Noi, fraţilor, după ce am fost despărţiţi câtăva vreme de voi, cu faţa dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorinţa să vă vedem.
1 Tesaloniceni 3:6 Dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi, şi ne-a adus veşti bune despre credinţa şi dragostea voastră, că totdeauna păstraţi o plăcută aducere aminte despre noi, şi că doriţi să ne vedeţi, cum dorim şi noi să vă vedem pe voi.
EXPLICAŢIE:
ILUSTRAŢIE:
APLICARE:

4. RECUNOŞTINŢĂ
4.1 MULŢUMESC LUI DUMNEZEU PENTRU COPII LOR ÎN DOMNUL
1 Tesaloniceni 2:13. De aceea mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi care credeţi.
1 Tesaloniceni 3:9. Cum putem noi oare să mulţumim în de ajuns lui Dumnezeu cu privire la voi, pentru toată bucuria, pe care o avem din pricina voastră, înaintea Dumnezeului nostru?
EXPLICAŢIE:
ILUSTRAŢIE:
APLICARE:

5. ATENŢIONARE
5.1 PREÎNTÎMPINĂ NOU-NĂSCUTUL CĂ VA AVEA DE TRECUT PRIN MULTE SUFERINŢE, NECAZURI
1 Tesaloniceni 3:4. Şi când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a şi întâmplat, cum bine ştiţi.
EXPLICAŢIE:
ILUSTRAŢIE:
APLICARE:

5.2 PREÎNTÎMPINĂ SĂ IA ÎN SERIOS CUVÎNTUL LUI DUMNEZEU DE LA ÎNCEPUTUL NAŞTERII DIN NOU.
1 Tesaloniceni 4:8. De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături, nesocoteşte nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat şi Duhul Său cel sfânt.
EXPLICAŢIE:
ILUSTRAŢIE:
APLICARE:

5.3 PREÎNTÎMPINĂ SĂ FIE GATA PENRU REVENIREA DOMNULUI ISUS
1 Tesaloniceni 5: 2. Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. 3. Când vor zice: „Pace şi linişte!” atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare.
4. Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ.
Să nu ne relaxăm.
EXPLICAŢIE:
ILUSTRAŢIE:
APLICARE:

5.4 ÎI ÎNCURAJEAZĂ , EXPLICÎNDU-LE EVENIMENTELE VIITOARE
1 Tesaloniceni 4:15. Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi.
16. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Cristos.
17. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
18. Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte.
EXPLICAŢIE:
ILUSTRAŢIE:
APLICARE:

6 ÎI ÎNVAŢĂ CALR ŞI DIRECT CARE ESTE VOIA LUI DUMNEZEU CU PRIVIRE LA EI.
6.1 ÎI ÎNVAŢĂ CĂ TREBUIE SĂ EXISTE GRANIŢĂ ÎNTE CE ESTE LUMESC ŞI DUHOVNICESC
1 Tesaloniceni 4:3. Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie;
EXPLICAŢIE:
ILUSTRAŢIE:
APLICARE:

6.2 ÎI ÎNVAŢĂ CĂ SFINŢENIA ÎNSEAMNĂ CURĂŢENIA ÎN TRUP şi CONTROLUL POFTELOR
1 Tesaloniceni 4:4. fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste, 5. nu în aprinderea poftei, ca Neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu.
EXPLICAŢIE: Nimeni nu se naşte curvar. Fiecare sîntem tentaţi să facem nebunii în viaţă. Trebuie doar să folosim mecanismul numit – autocontrolul.

ILUSTRAŢIE:
APLICARE:

6.3 ÎI ÎNVAŢĂ CĂ SFINŢENIA ESTE CORECTITUDINE ÎN RELAŢII CU ALŢII.
TREBUIE SĂ FIE SINCERI ŞI CORECŢI ÎN RELAŢIILE SALE ŞI ATENŢIONEAZĂ CĂ LIPSA ACESTORA VA FI PEDEPSITĂ DE DOMNUL.
1 Tesaloniceni 4:6. Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său; pentru că Domnul pedepseşte toate aceste lucruri, după cum v-am spus şi v-am adeverit. 7. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire. 8. De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături, nesocoteşte nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat şi Duhul Său cel sfânt. 9. Cât despre dragostea frăţească, n-aveţi nevoie să vă scriem; căci voi singuri aţi fost învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii,
EXPLICAŢIE:
ILUSTRAŢIE:
APLICARE:

Published in: on 12/24/2008 at 07:13  Lasă un comentariu  

O problema in biserica detectata de Iosif Ton

Simion Cure, prin 1972 a spus: „Istoria baptistilor din România se împarte în douã: Pânã pe la 1930, foarte mulþi predicatori erau experti în a arãta erorile si coruptia din ortodoxie si în a chema oamenii sã iasã de la ei si sã vinã în bisericile noastre. În 1925 s-a construit Seminarul Teologic Baptist din Bucuresti si au venit mai multi teologi baptisti americani pentru a preda cursuri la acest Seminar. Profesorii acestia au observat ce fac predicatorii români care se concentrau pe criticarea ortodoxiei si, de prin 1930, au început sã ne spunã celor ce eram atunci în Seminar: „Lãsati ortodoxia în pace si predicati-L pe Domnul Isus, asa cum scrie apostolul Pavel: „Noi predicãm pe Isus Cristos cel rãstignit.” Slujba noastrã – au continuat ei – trebuie sã fie aceasta: Sã chemãm oamenii la Domnul Isus!” Este de remarcat cã semnul clar cã toatã frãtietatea baptistã a receptat acest mesaj a fost faptul cã în mai toate bisericile baptiste din tarã s-a scris de atunci deasupra amvonului: „Noi predicãm pe Isus Cristos cel rãstignit.” Dar ceea ce m-a izbit pe mine a fost ceea ce a adãugat Simion Cure la aceastã istorie: „Profesorii mei m-au învãtat cum sã chem oamenii la Domnul Isus, dar nu m-au învãtat ce sã fac cu ei dupã ce vin la Domnul Isus. Asa se face cã de treizeci de ani tot chem oamenii la Domnul Isus, dar nu mai stiu ce sã fac cu ei dupã aceea.” Problema care mi s-a formulat mie atunci a fost aceasta: Ce învãtãturã ar trebui sã le dãm noi oamenilor dupã convertire, adicã dupã ce vin la Domnul Isus. Am observat ca regulã generalã cã facem evanghelizãri, îi introducem pe cei convertiti într-un scurt si adeseori superficial curs de catehezã, îi botezãm si apoi îi lãsãm sã trãiascã linistiti în bisericã, fãrã sã mai avem pentru ei un program sistematic si coerent de învãtãturã.
Cândva am fost profesor de limba si literatura românã la clasele ciclului II ( de la cl. a V-a la cl. a VIII-a). Ca profesor, stiam exact ce si cât stie un elev când vine la mine în clasa a V-a. si eu stiam exact ce trebuie sã stie el când terminã clasa a VIII-a. Eu stiam cã trebuie sã le dau un volum de cunostinte si sã le formez o sumã de deprinderi. Pentru aceasta, în primul rând, eu aveam un plan de lectii pe care trebuia sã le predau în acel an scolar si, în al doilea rând, în planul acela aveam prevãzute si o serie de exercitii pe care trebuia sã le fac cu ei si o sumã de teme de casã pe care trebuia sã li le dau. Lucrarea mea de profesor trebuia sã fie extrem de bine gânditã si planificatã încã înainte de începutul anului scolar. De fapt, nu aveam voie sã intru la prima orã de clasã pânã nu mã duceam cu planul la dl Director ca sã mi-l semneze!
Si m-am gândit atunci: Oare de ce când am trecut de la catedrã la amvon nu mi-am pãstrat aceastã gândire organizatã si acest fel de muncã bine gânditã dinainte si amãnuntit planificatã? Ar fi trebuit ca atunci când am devenit pastor sã mã fi întrebat: În ce stadiu al cresterii spirituale se aflã noii mei elevi? Ce stiu ei si ce ar trebui sã stie ei? Ce subiecte ar trebui sã abordez eu în predici, adicã ce cunostinþe ar trebui sã le dau? Ce deprinderi de viatã crestinã au ei si ce deprinderi ar trebui sã le formez eu? Cu alte cuvinte, ce fel de oameni sunt ei acum, ce fel de oameni ai lui Dumnezeu as vrea eu sã ajungã si cum sã procedez ca sã-i fac sã ajungã acolo?Preluat de pe http://www.iosif-ton-mesaje.eu/introducere

INSTRUCŢIUNI DE EXPUNERE A ACESTOR STUDII

În general fiecare studiu este compus ca şi exemplul oferit în continuare:

 

 

Tema: DOREŞTI SĂ FII ÎNŢELEPT?

Scopul: Să înţeleg cum pot fi înţelept si să doresc să aplic în practică cunoştinţele plăcute lui Dumnezeu

  

De ce este necesar de a fi înţelept?

 Ce face cel înţelept?

Cum pot fi înţelept?

Prov 16:22  Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are; dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor.

Ideia: ÎNŢELEPCIUNEA ESTE NECESARĂ PENTRU CĂ EA ESTE UN IZVOR DE VIAŢĂ PENTRU CINE O ARE.

Deut 32:29 Dacă ar fi fost înţelepţi, ar înţelege, Şi s-ar gândi la ce li se va întâmpla.

 

Ideia: CEL ÎNŢELEPT ÎNŢELEGE ŞI SE GÎNDEŞTE LA CE SE VA ÎNTÎMPLA

Prov. 3: 13. Ferice de omul care găseşte înţelepciunea, şi de omul care capătă pricepere!

Ideia: POŢI FI ÎNŢELEPT DACĂ CAUŢI ŞI GĂSEŞTI ÎNŢELEPCIUNEA.

 

Pentru a putea preda acest studiu într-un mod efficient, este foarte important să înţelegi următorii 4 paşi:

  1. FORMULEAZĂ IDEIA.

Ideia este compusă din: a) detectarea nevoii, dorinţei, necesiatăţii, problemei cu care se confruntă asculătorul şi b) răspunsul biblic la această nevoie, dorinţă, necessitate, problemă.

IDEIA = a) cum pot fi înţelept?  + b) răspunsul biblic  

IDEIA= a) + b)

 la întrebarea : cum pot fi înţelept? răspunsul este: POT PRIMI ÎNŢELEPCIUNE FIIND PLĂCUT LUI DUMNEZEU.

 

  1. EXPLICĂ IDEIA: Răspunde la întrebarea: Ce înseamnă ideia aceasta? 
  2. ARGUMENTEAZĂ IDEIA: Răspunde la întrebarea: Este adevărată ideia aceasta?
  3. ILUSTREAZĂ IDEIA: ilustraţiile ajută ca ideia să fie memorată, deasemenea motivează la aplicarea acesteia.
  4. APLICĂ IDEIA: explicînd şi argumentînd ideia tu ai generat o întrebare în mintea lor: Ce să fac? Deaceia sugerează ascultătorilor, cum pot aplica ideia respectivă în practică. Răspunde la întrebarea: Unde şi cum pot aplica în viaţa mea acestă ideie?

 

Pentru a explica, a argumenta şi a aplica ideia, foloseşte la fiecare din aceşti paşi minimum 5 propoziţii şi 15 propoziţii maximum. Propoziţiile să fie scurte, clare şi simple. Foloseşte cuvintele tale. Chiar dacă te consulţi cu alte surse, vorbeşte în aşa fel pentru ca să fii înţeles de toţi.

 

Domnul să te ajute!

CE SĂ FAC PENTRU CA SĂ-MI MEARGĂ BINE?

CE SĂ FAC PENTRU CA SĂ-MI MEARGĂ BINE?

CE SA FAC CA SĂ AM SUCCES DE DURATĂ?Cuvinte biblice care arăta succes: propăşire, a merge bine,
Toti doresc să le meargă bine. Şi tu doreşti, nu-i aşa?
ILUSTRARE:

 

E BIBLIC SĂ DOREŞTI SĂ AI SUCCES, SĂ PROPĂŞEŞTI?

Isaia 52:13 Iată, Robul Meu va propăşi; Se va sui, Se va ridica, Se va înălţa foarte sus. Domnul Isus are succes
Efeseni 1: 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Cristos.
Iacov 1:4. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, pentru ca să fiţi desăvârşiţi, întregi, şi să nu duceţi lipsă de nimic
1 Timotei 4: 15 Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi.
EXPLICAŢIE:
ILUSTRAŢIE:
APLICARE:

DIN CE CAUZĂ UNII NU PROPĂŞESC?

PENTRU CA NU CAUTA PE DOMNUL SI SE IMPOTRIVESC ADEVARULUI

Ieremia 10:21 Păstorii s-au prostit, n-au căutat pe Domnul; pentru aceea n-au propăşit, şi li se risipesc toate turmele.
2 Timotei 3: 8. După cum Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot aşa şi oamenii aceştia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricaţi la minte şi osândiţi în ce priveşte credinţa. 9. Dar nu vor mai înainta; căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată şi a celor doi oameni.
EXPLICAŢIE:
ILUSTRAŢIE:
APLICARE:

CINE ESTE SURSA PROPASIRII?

DOMNUL ESTE SURSA PROPASIRII

Geneza 24:35 Domnul a umplut de binecuvântări pe stăpânul meu, care a ajuns la mare propăşire. I-a dat oi şi boi, argint şi aur, robi şi roabe, cămile şi măgari.
Geneza 39:2 Domnul a fost cu Iosif, aşa că toate îi mergeau bine; el locuia în casa stăpânului său, Egipteanul

Explicatie: Nu numai Domnul a fost cu Iosif dar şi Iosif a fost cu Domnul. Nu totdeauna i-a mers bine. A fost si în groapă aruncat. A fost şi în temniţă. Nu i-a fost delioc comfortabil. Însă a fost cu Domnul. Înainte de a ajunge în vîrful dealului trebuie să treci prin vale. Ca să ajungi în poiana frumoasă a unei păduri, trebuie să treci prin desişul pădurii, unde sînt capcane, animale, marăcini cu spini, pericole de a te rătăci.
Deut.30:9 Domnul, Dumnezeul tău, te va umple de bunătăţi, făcând să propăşească tot lucrul mâinilor tale, rodul trupului tău, rodul turmelor tale şi rodul pământului tău; căci Domnul se va bucura din nou de fericirea ta, cum se bucura de fericirea părinţilor tăi,
Isaia 45:7 Eu întocmesc lumina, şi fac întunericul, Eu dau propăşirea, şi aduc restriştea, Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri.
ILUSTRARE:
APLICARE:

PERICOLELE SUCCESULUI SAU A PROPĂŞIRII

1. ÎNGÎMFAREA INIMII ŞI RIDICAREA ÎMPOTRIVA DOMNULUI

Daniel 8:25. Din pricina propăşirii lui şi izbândirii vicleniilor lui, inima i se va îngâmfa, va pierde pe mulţi oameni care trăiau liniştiţi, şi se va ridica împotriva Domnului domnilor, dar va fi zdrobit, fără ajutorul vreunei mâini omeneşti.

EXPLICAŢIE:
ILUSTRAŢIE:
APLICARE:

2. SĂ CAZI ÎN IDOLATRIE

Osea 10:1. Israel era o vie mănoasă, care făcea multe roade. Cu cât roadele sale erau mai multe, cu atât mai multe altare a zidit; cu cât îi propăşea ţara, cu atât înfrumuseţa stâlpii idoleşti.
EXPLICAŢIE:
ILUSTRAŢIE:
APLICARE:

3. SĂ N-ASCULŢI DE GLASUL DOMNULUI
Ieremia 22: 21. „Ţi-am vorbit când îţi mergea bine; dar tu ziceai: ,Nu pot s-ascult!’ Aşa ai lucrat din tinereţea ta, şi n-ai ascultat glasul Meu.
EXPLICAŢIE:
ILUSTRAŢIE:
APLICARE:

4. SĂ TE ÎNCREZI ÎN FORŢELE PROPRII
Psalmul 30:6. Când îmi mergea bine, ziceam: „Nu mă voi clătina niciodată!”
EXPLICAŢIE:
ILUSTRAŢIE:
APLICARE:

CUM POŢI AVEA PROPĂŞIRE sau SUCCES?

1. SĂ FII ÎN LOCUL UNDE TE VREA DOMNUL
Ieremia 42: 10. ,Dacă veţi rămâne în ţara aceasta, vă voi face să propăşiţi în ea, şi nu vă voi nimici, vă voi sădi şi nu vă voi smulge; căci Îmi pare rău de răul, pe care vi l-am făcut!
Fiecare în biserică tre să ne avem locul nostru.
EXPLICAŢIE:
ILUSTRAŢIE:
APLICARE:

2. SĂ CAUŢI PE DUMNEZEU ÎN TOT TIMPUL
2 Cronici 26:5. A căutat pe Dumnezeu în timpul vieţii lui Zaharia, care pricepea vedeniile lui Dumnezeu. Şi în timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propăşească.
EXPLICAŢIE:
ILUSTRAŢIE:
APLICARE:

3. ÎMPLININD CUVÎNTUL DOMULUI
1 Cronici 22:13. Atunci vei propăşi, dacă vei căuta să împlineşti legile şi poruncile pe care le-a dat lui Moise Domnul pentru Israel. Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, nu te teme şi nu te înspăimânta.
EXPLICAŢIE:
ILUSTRAŢIE:
APLICARE:

4. MĂRTURISINDU-ŢI PĂCATELE ŞI LĂSÎNDU-TE DE ELE
Proverbe 28: 13. Cine îşi ascunde fărădelegile, nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele, capătă îndurare.
EXPLICAŢIE:
ILUSTRAŢIE:
APLICARE:

5. AVÎND MILĂ ŞI JUDECÎND DUPĂ DREPTATE
Psalmul 112:5. Ce bine-i merge omului care face milă şi împrumută pe altul, şi care îşi rânduieşte faptele după dreptate!
Psalmul 30: 6. Când îmi mergea bine, ziceam: „Nu mă voi clătina niciodată!”
EXPLICAŢIE:
ILUSTRAŢIE:
APLICARE:

Published in: on 12/12/2008 at 15:07  Lasă un comentariu  
Tags: , , , ,

Cum ne învaţă Biblia să ne folosim darul?

1. SA SLUJEASCA ALTORA DUPA DARUL, PE CARE L-A PRIMIT
1 Petru 4:10 Ca niste buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi sa slujeasca altora dupa darul, pe care l-a primit.
Explica:
Ilustrează:
Aplicare:

2. ÎN TOATE LUCRURILE SA FIE SLAVIT DUMNEZEU PRIN ISUS HRISTOS.
1 Petru 4:11 Daca vorbeste cineva, sa vorbeasca cuvintele lui Dumnezeu. Daca slujeste cineva, sa slujeasca dupa puterea pe care i-o da Dumnezeu: pentru ca in toate lucrurile sa fie slavit Dumnezeu prin Isus Hristos, a caruia este slava si puterea in vecii vecilor!
Explica:
Ilustrează:
Aplicare:

3. ÎNFLĂCĂREAZĂ DARUL LUI DUMNEZEU
2 Timotei 1:6 De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine prin punerea mînilor mele.
Explica:
Ilustrează:
Aplicare:

4. NU FI NEPĂSĂTOR DE DARUL CARE ESTE ÎN TINE
1 Timotei 4:14 Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi -a fost dat prin proorocie, cu punerea mînilor de către ceata presbiterilor
Explica:
Ilustrează:
Aplicare:

5. TOATE SĂ SE FACĂ SPRE ZIDIREA SUFLETEASCĂ
1 Corinteni 14:26 Ce este de făcut atunci, fraţilor? Cînd vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cîntare, altul o învăţătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.
Explica:
Ilustrează:
Aplicare:

Published in: on 12/12/2008 at 14:34  Lasă un comentariu  
Tags: , , , ,